Institut umění – Divadelní ústav | Městská knihovna v Praze | Národní filmový archiv | Knihovna Václava Havla | Městská divadla pražská | Česká televize | Český rozhlas | Nadační fond Cen Alfréda Radoka

k stému výročí narození divadelního a filmového režiséra pořádají:

seminář

Alfréd Radok mezi divadlem a filmem

24. listopadu 2014, 10.00–17.00 hodin, Městská knihovna v Praze (Malý sál)

10.00–10.10 Zahájení
10.10–10.30 Jan Císař (DAMU): Alfréd Radok a Městská divadla pražská
10.30–10.50 Filip Stojaník (FF UJEP Ústí n. L.): Spolupráce Sylvy Daníčkové a Alfréda Radoka
10.50–11.10 Věra Velemanová (IDU Praha): Alfréd Radok a František Tröster
11.10–11.20 Diskuse

11.20–11.40 Marie Valtrová (MKP): Alfréd Radok a herci MDP
11.40–12.00 Pavel Bár (DAMU Praha): Alfréd Radok a zábavněhudební divadlo
12.00–12.20 Bohumila Plesníková (ZUŠ Valašské Meziříčí): Počátky umělecké činnosti A. Radoka
12.20–12.30 Diskuse

12.30–14.00 Přestávka

14.00–14.20 Honza Petružela: Ďábelský kruh Alfréda Radoka
14.20–14.40 Helena Albertová (IDU Praha): Radok a Svoboda
14.40–14.50 Diskuse

14.50–15.10 Alena Šlingerová (FF UK Praha): Oheň proti ohni. Osudy nerealizovaného scénáře
                   o Prokopu Divišovi
15.10–15.30 Ivan Klimeš (FF UK Praha): Radok – filmový režisér
15.30–15.50 Diskuse

15.50–16.40 Vzpomínky na Alfréda Radoka
16.40–17.00 Závěr

výstava

ALFRÉD RADOK 100 – Příběh režiséra (1914–1976)

25. listopadu 2014–25. ledna 2015, Veletržní pálác, Praha

Výstava o životě a díle Alfréda Radoka ve Veletržním paláci. Koncepce a realizace výstavy Helena Albertová a Věra Velemanová (Institut umění — Divadelní ústav). Vernisáž: 25. listopadu v 17.00 hodin, výstava potrvá do 25. ledna 2015.

První část výstavy, jejíž autorkou je Helena Albertová, je věnována výtvarnému řešení vybraných inscenací, které Alfréd Radok realizoval ve spolupráci s Josefem Svobodou a Ladislavem Vychodilem. Jedná se o inscenace v jistém smyslu přelomové, technické řešení některých z nich (Jedenácté přikázání, 1950; Dnes ještě zapadá slunce na Atlantidou, 1956) lze považovat za přípravu či ověřování postupů, které byly využity při realizaci Laterny magiky (1958 pro EXPO v Bruselu). Ta je na výstavě mimo jiné prezentována unikátním funkčním modelem. Další část výstavy, jež je výsledkem pečlivého výzkumu archivních fondů druhé kurátorky Věry Velemanové, představuje kalendárium mapující zlomové okamžiky v životě a tvorbě Alfréda Radoka na pozadí historických událostí. Zdrojem informací a materiálů v této části je v prvé řadě fond Divadelního oddělní Národního muzea, který uchovává materiálově bohatou Radokovu pozůstalost. Pracovníci Divadelního oddělení NM poskytli i odborné konzultace a zajistili digitalizace vybraných materiálů. Prostor pro realizaci výstavy v respiriu Veletržního paláce a technickou podporu poskytla Národní galerie. Výstavu pořádá Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Divadelním oddělením Národního muzea. Výstava je realizována za podpory Ministerstva kultury ČR a Národní galerie v Praze.

publikace

ALFRÉD RADOK 100

Institut umění – Divadelní ústav

Publikace k stému výročí narození divadelního a filmového režiséra Alfréda Radoka představuje osmdesátku fotografií z osobního archivu rodiny Radokovy i z většiny divadelních inscenací a filmů z let 1940 až 1976. Snímky doplňují citace z kritických ohlasů, deníkových záznamů, rukopisů, reflexí i další literatury. Součástí knihy je DVD se záznamem Radokova televizního filmu Šach mat z roku 1964, životopisné kalendárium a seznam základní literatury.Publikaci připravil a graficky zpracoval Honza Petružela. Vydal Institut umění – Divadelní ústav v Praze v roce 2014, 96 stran. ISBN 978-80-7008-335-2.
K zakoupení na výstavě ve Veletržním paláci, v Institutu umění – Divadelním ústavu.

filmové projekce

Alfréd Radok – umlčený klasik českého filmu

od 27. listopadu 2014–29. prosince 2014, NFA Ponrepo, Praha

čtvrtek 27. listopadu 2014, 17.30 hodin
Alfréd Radok – Otvírání studánek
ČSR 1960 / hrají: Otto Lackovič, Marta Richterová / 17 min.
Otvírání studánek natočil Alfréd Radok rok po skladatelově smrti. Byl zamýšlen jako součást stejnojmenného Radokova představení v Laterně magice. Scénická adaptace kantáty zkomponované roku 1955, na níž se podílel i mladý Miloš Forman, však zůstala až do roku 1966 zakázaná.

Jaroslav Beránek – Hra o lásce a smrti
ČSR 1967 / hrají: hrají: Ota Sklenčka, Nina Jiránková, Josef Zíma, Rudolf Deyl ml.
zkrácený záznam divadelní hry v režii Alfréda Radoka / 38 min.
Je pro Radoka příznačné, že v předloze Romaina Rollanda zdůraznil motiv jakéhosi aristokratického ‚ghetta‘, obývaného odsouzenci rezolutně odseknutými od zbytku společnosti. Univerzální téma ‚historie versus jedinec‘ zužuje Radok na základní otázku, jak si lidé uzavření v ghettu mimořádné dějinné chvíle a pod náporem ničivých událostí uchovávají, či naopak ztrácejí svou mravní integritu.“ Jiří Cieslar

pátek 28. listopadu 2014, 17.30 hodin
František Sádek – Alfréd Radok – Parohy
ČR 1947 / hrají: Oldřich Nový, Sylva Langová, Zdeňka Baldová, Jára Kohout / 86 min.
„Sádek roku 1947 debutoval v hrané kinematografii secesní anekdotou Parohy a Radoka přizval – budeme-li citovat titulky filmu – k ‚umělecké spolupráci‘. Radok se zčásti podílel na výběru herců a spolu s výtvarníkem Josefem Svobodou i na důsledné stylizaci secesních interiérů. Zajímavý secesní dekor však těžko mohl zachránit to, co se v něm odehrávalo: plytký příběh o ctnostných manželech, kteří se mylně podezírají z nevěry. Jde o neobratný, přesto ne bezcenný experiment. Je to pokus o clairovskou veselohru ze skromného proudu české kinematografické neosecese, k níž sám Radok později přispěje svým Dědečkem automobilem.“ Jiří Cieslar

úterý 9. prosince 2014, 20.00 h
Alfréd Radok – Daleká cesta
ČR 1949 / hrají: Otomar Krejča, Blanka Waleská, Zdenka Baldová, Eduard Kohout / 95 min.
Radokův filmový debut patří stále ještě k ne zcela doceněným mistrovským dílům české kinematografie. Už v době svého vzniku se příběh židovské lékařky a její rodiny, odvlečené do terezínského ghetta, nesetkal s odpovídajícím přijetím. (Film se promítal jen krátce v mimopražských kinech.) Nastupující totalitní režim se svými antisionistickými hledisky nepřijal Radokův originální filmový tvar nejen po stránce obsahové, ale také formální. Režisér zachytil období okupace novou formou umělecké reportáže, podíval se na Terezín vysoce stylizovaným, metaforickým způsobem, ovlivněným expresionistickou imaginací. Propojil dokumentární vstupy s konkrétním příběhem konkrétní rodiny, a tak dosáhl nebývalé působivosti. Ze své divadelní práce si Radok přinesl důraz na práci s rekvizitami, které tady často fungují nejen jako bizarní dekorace, ale také jako důležité spoje mezi dvěma záběry.

čtvrtek 18. prosince 2014, 17.30 hodin
Alfréd Radok – Divotvorný klobouk
ČSR 1952 / hrají: Saša Rašilov, Zdeněk Dítě, Josef Kemr, Alena Kreuzmannová / 68 min.
Také v Divotvorném klobouku režisér usiluje o novou filmovou formu. Klicperova stejnojmenná divadelní hra je mu podnětem k důmyslnému využití hudby a tance, díky nimž se jeho film stává radostným vírem. Lidský svět se svými obvyklými peripetiemi má v jeho podání podobu jakéhosi tržiště, jarmarečních výstupů a roztančeného shonu. Pro své novátorství a původnost filmového vidění musel Radok v 50. letech čelit útokům, v nichž byl obviňován z formalismu. Podstatná část tohoto filmu byla vystřižena a dokonce zničena.

pondělí 29. prosince 2014, 17.30 hodin
Alfréd Radok – Dědeček automobil
ČSR 1956 / hrají: Raymond Bussieres, Ginette Pigeonová, Luděk Munzar, Radovan Lukavský / 90 min.
Rovněž secesní retro, inspirované stejnojmennou knihou Adolfa Branalda Dědeček automobil, má podobu umělecké reportáže, hravé mystifikace. Osou příběhu, zachycujícího slavné počátky českého motorismu, jsou sice dva ročníky mezinárodního motocyklového závodu ve Francii v letech 1904 a 1905, Radokovi však jde především o postižení atmosféry přelomu století. Bohatě využité dokumentární materiály o skutečných průkopnících jsou téměř nepozorovaně doplněny záběry novými, natočenými tehdejší technikou a metodami práce. Konkrétní příběh českého mechanika Františka a Francouzky Nanette se odvíjí od starých fotografií, což jen posiluje jeho zasazení do historie.

Tisková zpráva NFA

výstava

Génius Alfréda Radoka na jevišti MDP

od 4. prosince 2014, 16.00 hodin, Městská divadla pražská, horní foyer

Výstava představí kolekci osmi inscenací nastudovaných Alfrédem Radokem na jevišti Divadla ABC v rozmezí let 1955—1965. Zvláštní pozornost bude věnována trojici inscenací Švédská zápalka, Zlodějka z města Londýna, Hra o lásce a smrti. Druhá část výstavy bude dokumentovat životní příběh Alfréda Radoka. S použitím fotografií ze soukromého archivu D. Radoka a zápůjčky fotografií ze sbírky Národního muzea v Praze přiblíží jeho soukromý život i profesní kariéru. Výstava v MDP poukáže na výjimečný talent české divadelní režie a připomene význam tvorby Alfréda Radoka v kontextu vývoje moderního divadla. Úvodní slovo k výstavě pronese Jan Kačer a v rámci vernisáže bude možné zhlédnout archivní dokument – sestřih záznamu inscenace „Hra o lásce a smrti“.

přednáška

Alfréd Radok — režisér

3. prosince 2014 v 17.00 hodin, Clam-Gallasův palác, Praha

Přednáška teatrologa Honzy Petružely seznámí se zásadními momenty života a tvorby Alfréda Radoka. Délka přednášky: 60 minut. Pořádá Spolek Praha—Cáchy/Aachen.

komponovaný večer

Václav Havel píše Alfrédu Radokovi

3. prosince 2014 v 19.00 hodin, Knihovna Václava Havla

Připomínka silného přátelského vztahu Václava Havla a Alfréda Radoka i mimořádný význam, který měl režisér pro mladého dramatika.

výstava

Alfréd Radok ve filmu a promítání filmu Divotvorný klobouk

9. prosince 2014 v 18.00 hodin, CEVRO Institut

Vysoká škola CEVRO Institut pořádá vernisáž výstavy u příležitosti sta let od narození režiséra Alfréda Radoka a promítání 16 mm filmu Divotvorný klobouk.

Atrium vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

"Totalita na svém vrcholu, kterým byla v sovětském bloku, a tedy i v Československu, nepochybně léta 1949-1953, vyžadovala (a vyžaduje vždy) od umění dva služebné úkoly: buďto zaujímat, strhávat pro své ideologické cíle, propagovat je, anebo naopak odvádět relaxačně pozornost od velkého díla revoluce do únikových oblastí – kupříkladu do světa lidové veselohry. Ideálem je ovšem učinit zadost oběma úkolům, rozloženým jistě různou měrou tak, aby z daného díla kýžená teze příliš nekřičela. S podobně paradoxní, a přece zřetelnou logikou právě v těchto společensky i osobně nejtěžších letech natáčel Alfréd Radok svůj nejoptimističtější film, adaptaci stejnojmenné hry Václava Klimenta Klicpery Divotvorný klobouk z roku 1817." (J.C. Alfréd Radok ve filmu a divadle, AMU, 2007).

Výstavu z archivu Jiřího Cieslara a Myrtila Frídy připravili Jiří Š. Cieslar a Martin Plitz

komponovaný večer

Večer mimo jiné o divadle

17. prosince 2014, Divadlo Archa

Večer ke stému výročí narození divadelního a filmového režiséra Alfréda Radoka ze tří částí:
1. Scénická reportáž o životě a díle A. Radoka. Režie Hana Burešová, dramaturgická spolupráce Štěpán Otčenášek a Honza Petružela, účinkují herci Divadla v Dlouhé.
2. Projekce filmu o divadelní inscenaci Hra o lásce a smrti, 1967.
3. Debata s hosty; moderuje David Drozd.
Akce pořádají Nadační fond Cen Alfréda Radoka a Divadlo Archa.

rozhlas

Alfréd Radok v Českém rozhlase

15.–20. prosince 2014, stanice Vltava

Pondělí 15.–18. prosince, 15.05 h – A. Radok: Zrod Laterny magiky a její inscenační postupy 1–4.
Čtvrtek 18. prosince 20.00 h – A. Radok / M. Tesařová: Stalo se v dešti.
Pátek 19. prosince – Páteční večer s A. Radokem (komponovaný pořad z archivních nahrávek).
Sobota 20. prosince 14.00 h – M. Cervantes / J. F. Fischer: Lišák Pedro.

Všechny pořady k poslechu ještě týden po odvysílání na webu Český rozhlas Vltava.

film

Alfréd Radok v České televizi

prosinec 2014, Česká televize

Třetí prosincový týden bude na obrazovkách České televize patřit oslavě výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých i evropských filmových a divadelních režisérů druhé poloviny 20. století, Alfréda Radoka. Zakladatel Laterny Magiky, držitel řádu T. G. Masaryka a obdivovatel divadla v podání E. F. Buriana by se 17. prosince dožil sta let. Osobnost Alfréda Radoka i jeho tvorbu připomenou programy ČT art a ČT1.

„Na ČT art divákům pravidelně připomínáme význačné osobnosti české i světové kulturní a umělecké scény, a to vždy z co nejvíce úhlů. Skrze jejich tvorbu, vzpomínky blízkých, přátel či kolegů i prostřednictvím dokumentů shrnujících jejich profesní a osobní život. Nejinak tomu bude i u jednoho z nejvýznačnějších českých režisérů Alfréda Radoka. Připomeneme jeho filmové začátky i poslední natočený snímek, stejně jako světový scénický fenomén, Laternu magiku, jehož je spoluzakladatelem,“ odhaluje programovou nabídku ředitel programu ČT art Tomáš Motl.

Při vzpomínkách na slavného režiséra, po němž byly pojmenovány prestižní české divadelní ceny, sáhne Česká televize do archivu až do období konce čtyřicátých let, kdy Alfréd Radok natočil svůj první samostatný film Daleká cesta o pronásledování Židů. Film měl velký úspěch v zahraničí a získal řadu ocenění. V Čechách však byl hned po premiéře stažen z distribuce. Zákaz promítání dostal i Radokův druhý film, natočený podle vlastního scénáře. A právě hudební komedií na motivy divadelní frašky V. K. Klicpery Divotvorný klobouk ČT art vzpomínkový týden v pondělí 15. prosince zahájí.

Česká televize připomene také další slavná Radokova díla. Komedii o romantické lásce provoněné benzinem, Dědeček automobil, která byla zároveň režisérovým posledním filmem, či televizní adaptaci novely Stefana Zweiga s Rudolfem Hrušínským a Josefem Bekem Šach mat. Diváci budou mít možnost zhlédnout také dokument o fenoménu světového scénického divadla – Laterně Magice, jejímž byl Radok spoluzakladatelem, i komedii Parohy s Oldřichem Novým, kterou Alfréd Radok spolurežíroval s Františkem Sádkem.

Diváci se setkají i s osobností samotného Radoka, a to v jeho portrétu z cyklu Česká divadelní režie. Na režiséra budou vzpomínat i hosté tematického vydání diskuzního pořadu Jasná řeč Josefa Chuchmy.